Kırmızı Bakır Oksit

Kategoriler:

Bakır(I) oksit ya da küproz oksit formülü Cu2O olan inorganik bileşiktirBakırın oksitlerinden biridir. Bu kırmızı renkli katı bazı yosun önleyici boyaların bileşimine girmektedir. Bu bileşik, tanecik büyüklüğüne bağlı olarak sarı ya da kırmızı renkli olabilir. Bakır(I) oksit kırmızımsı renkteki kuprit minerali halinde bulunur.

Bakır(I) oksit diyamanyetiktir. Koordinasyon küreleri yönünden, merkezdeki bakır çift olarak bulunurken oksitler tetrahedral yapı halindedir. Bundan dolayı yapı, bazı bakımlardan hem SiO2’in ana polimorflarına benzemekte ve hem de yapı özelliği iç içe geçmiş kafes biçimindedir.

Derişik amonyak çözeltisinde çözünen bakır(I) oksit renksiz kompleks [Cu(NH3)2]+ bileşiğini oluşturur. Bu kompleks bileşik, havada kolayca mavi renkli [Cu(NH3)4(H2O)2]2+ ’e yükseltgenir. Bakır(I) oksit hidroklorik asit içerisinde çözündüğünde CuCl2 çözeltisi oluşur.

Bakır(I) oksit ile reaksiyona giren seyreltik sülfürik asitbakır(II) sülfat ve metalik bakır oluşturur (Disproporsiyonlaşma).

Cu2O + 2 H2SO4 → CuSO4 + Cu + H2O

Bakır(I) oksit ile reaksiyona giren seyreltik nitrik asitbakır(II) nitrat ve metalik bakır oluşturur(Disproporsiyonlaşma).

Cu2O + 2 HNO3 → Cu(NO3)2 + Cu + H2O

Cu2O nemli havada bakır(II) oksit’e ayrışır.

Kullanımı

Bakır(I) oksit, genellikle pigmentfungusit ve deniz boyaları için yosun önleyici bir madde olarak kullanılır. Bu maddeye dayalı Doğrultucu diyotlar silisyum standart hale gelmeden çok önce daha 1924 yılında endüstriyel olarak kullanıldı. Pozitif bir Benedict testinin pembe renkli olmasına bakır(I) oksit neden olmaktadır.

Yarı iletken özellikleri

Yarı iletken fizik tarihinde, Cu2O en çok çalışılan malzemelerden biridir. Birçok deneysel gözlemler ve yarı iletken uygulamalar ilk kez bu malzeme kullanılarak gösterilmiştir:

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Kırmızı Bakır Oksit”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir